Chất liệu

Sợi tơ bóng

Liên hệ

Sợi cotton

Liên hệ

Sợi poly

Liên hệ

Sợi pp

Liên hệ

Sợi PE

Liên hệ